Träffyta för direktlänk till innehåll

Resultat av enkäten

Stort tack till er som svarat på e-space-enkäten vi haft på hemsidan under 2016-2017. Ni gav oss ett gott helhetsbetyg som vi är mycket glada för. I enkäten fanns det möjlighet att kommentera om det var något som kunde förbättras, samt om det var något man inte hittade på sidan. Vi har gått igenom synpunkterna och håller på att genomföra vissa förändringar av hemsidan. Nedan följer några kommentarer till en del av synpunkterna.

  • Vi kommer att förbättra navigeringen i växt- resp. kemikalielistan.

  • Många har önskat mer information om växter som är giftiga för djur. Tyvärr ingår inte djurförgiftningar i vårt uppdrag. Vi har ändå valt att som en extra service ha med en del växter och andra produkter som är giftiga för främst hund och katt på vår hemsida under Förgiftningar husdjur.

  • Vi har också fått flera önskemål om mer information om ämnen som inte tillhör vårt arbetsområde akuta förgiftningar, t.ex. kronisk giftighet (när man utsätts för något på lång sikt), allergier, risker vid graviditet, miljöpåverkan. Det finns andra instanser som har hand om dessa frågeställningar – se vår hänvisningslista

  • Varumärken/produktnamn går tyvärr inte att ha med i sökfunktionen. Det vore omöjligt att hålla ett sådant register aktuellt eftersom det finns flera hundra tusen kemiska produkter på marknaden.

  • Önskemål om fler växter till listan, mer detaljerade växtbilder, växtplats, utbredning m.m. Vi lägger kontinuerligt in nya växter och bilder, flera av de växter som önskats i enkäten finns nu i listan. Vi måste dock dra en gräns någonstans när det gäller antal bilder och detaljrikedom, och hänvisar till Internet/växtböcker för mer detaljerad information/bilder. Den virtuella floran på NRM är exempel på en webbplats med bra information om växtplats och mycket annat

  • En del besökare drar slutsatsen att växter som inte finns med i växtlistan är ofarliga. Detta stämmer inte, växtlistan tar upp de vanligaste växterna (både giftiga och ogiftiga) som vi har flest frågor om. Vår ambition är dock att ha med de giftigaste växterna som kan tänkas förekomma i Sverige, så om en växt saknas hör den troligen inte till de giftigaste växterna.

 

 

 

 

 

 

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på nummer 010-456 6700 Sjukvårdens nummer: Se Giftinfo

Från och med 1 juli 2018 har Giftinformationscentralen inte längre möjlighet att svara på frågor om förgiftade djur