e-cigaretter

Innebär risk för barn om filter och framför allt påfyllningsvätska innehåller nikotin. Nikotinet tas upp lätt genom munslemhinnan och magen samt genom huden.

Flaskorna har inte alltid barnskyddande kork och halten nikotin är heller inte alltid känd.

Symtom kan komma snabbt, bl.a. kräkningar, kallsvettningar, slöhet och hjärtklappning.

  • Skölj ur munnen, gärna med något surt t.ex. juice.
  • Ring Giftinformationscentralen och kontrollera risken.
  • Om barnet får symtom eller förtärt mer än några droppar påfyllningsvätska ska barnet till sjukhus.

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna och förebyggande frågor besvaras på kontorstid måndag-fredag kl 9-17

Från och med 1 juli 2018 har Giftinformationscentralen inte längre möjlighet att svara på frågor om förgiftade djur