Träffyta för direktlänk till innehåll

Giftinformationscentralen årsrapport 2022

Antalet samtal till Giftinformationscentralen om missbruk och självdestruktiva handlingar fortsätter att öka. Tydligast är ökningen av självdestruktiva handlingar hos tjejer i övre tonåren. Det är exempel på vad 2022 års sammanställning visar.

Redan i åldersgruppen 10–19 år ser Giftinformationscentralen en ökning av samtalen kopplade till självdestruktiva handlingar. Mest utmärkande är statistiken för tonårstjejer i åldern 15–19 år. Ökningen går att se i antalet samtal från såväl allmänhet som sjukvård.

- Det här är signaler som samhället behöver ta på största allvar. Vi ser med oro på att antalet avsiktliga självdestruktiva handlingar bara tycks öka, säger Luisa Becedas på Giftinformationscentralen.

Ökning av medveten överdosering hos kvinnor i alla åldrar
För såväl unga som vuxna ökar samtalsstatistiken om antalet avsiktliga händelser (medveten överdosering) jämfört med 2021. Även i denna statistik är ökningen tydligast bland kvinnor. Efter två år utan stora förändringar ökade antalet samtal rörande vuxna kvinnor med 56 procent gällande missbruk/berusningssyfte respektive 21 procent för självdestruktiv handling.

- Vår samtalsstatistik är en viktig bit av flera som måste läggas i ett större samhällspussel. Här krävs en djupare analys för att se om samtalen till Giftinformationscentralen avspeglar en reell ökning av missbruk och självdestruktiva handlingar i samhället. Om så är fallet behöver man utreda vilka åtgärder som behövs för att stoppa denna utveckling, menar Luisa Becedas.

För unga människor är paracetamol den vanligast förekommande läkemedel när det gäller självdestruktiva handlingar och förgiftningstillbud. I åldersgruppen 10–19 år sker också många förgiftningar med antidepressiva läkemedel, samt receptbelagda läkemedel som ADHD-läkemedel och lugnande läkemedel.

Paracetamol fortsatt en vanlig orsak till förgiftning
Förgiftningar med paracetamol fortsätter öka i alla åldersgrupper. Detta är en tendens som följer ett mönster sedan flera år tillbaka. 2022 ökade paracetamol-relaterade frågor från sjukvården med 18 procent jämfört med föregående år.

- Vi kan konstatera att paracetamol är något som väldigt många har hemma i medicinskåpet, och när det används på rätt sätt är det ett läkemedel som är både bra och säkert. Men även receptfria mediciner kan ge förgiftning och här är det viktigt att tänka på att förvara all medicin svåråtkomligt, gärna inlåst i ett skåp. Sen finns det också större förpackningar av paracetamol och dessa bör vården vara mycket restriktiv med att förskriva, avslutar Luisa Becedas.

Läkemedelsverket har tidigare vidtagit ett antal åtgärder för att försöka minska förekomsten av självskadehandlingar i form av medvetna överdoseringar med paracetamol och även för att minska de medicinska risker som sådana överdoseringar är förenade med. Exempelvis får vanliga tabletter sedan 2015 enbart säljas på apotek, och paracetamol med långsam utsöndring (Alvedon 665) togs efter ett beslut från EU-kommissionen helt bort från marknaden 2018.

Är du ung och mår psykiskt dåligt?
Exempel på telefonjourer:

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare