Produktnamn:
Fomepizole for Injection
Substans:
Fomepizol
Användning som antidot:

Vid förgiftning med etylenglykol, metanol.

Läkemedelsform:
Injektionsvätska, lösning
Styrka:
1,5 g/1,5 ml
Produkttyp:
Licensläkemedel
Övrigt:

Se www.giftinfo.se: Etylenglykol, Metanol.

Minst en startdos om 1x1,5 ml bör finnas tillgänglig för akut bruk.

Är en ersättningsprodukt för Fomepizole Eusa Pharma (5 mg/ml) då denna är restnoterad. Observera den högre styrkan (1 g/ml).

Lagerhållningen kan med fördel samordnas med närliggande sjukhus.

Företag:
SteriMax Inc. (Innehavare av godkännande för försäljning)
NPL/SB-id:
20160503000083
Förpackning Rek antal Rek förpackning Förvaring Varunummer
2 x 1,5 ml 1 Ja

Denna antidot finns inte i lager.