Produktnamn:
European Viper Venom Antiserum
Substans:
Immunserum mot ormgift
Användning som antidot:

Vid bett av Europeiska huggormar: tex Vipera ammodytes (sandvipera), V. aspis (aspishuggorm), V. berus (huggorm), V. lebetina (levanthuggorm), V. xanthina (turkisk vipera).

Läkemedelsform:
Injektionsvätska, lösning
Styrka:
Produkttyp:
Licensläkemedel
Övrigt:

Se www.giftinfo.se: Ormbett, exotiska ormar.

Kontakta Giftinformationscentralen (tel. 010-456 6719 alt 112) vid inträffat bett.

Ytterligare doser kan behövas. Om det visar sig att mer serum behövs kan det beställas akut från apoteket C W Scheele (tel. 010-447 61 00). OBS! Särskilda regler gäller för eventuell retur av oanvänt serum. Viktigt att redan vid beställning meddela apoteket C W Scheele om detta kan bli aktuellt.

Obs! i undantagsfall kan serum saknas beroende på långa leveranstider och otillräcklig produktion. Önskas lagerhållning på enskilt sjukhus kontakta apoteket C W Scheele. Rekommenderad lagerhållen mängd är anpassad till initial behandling.

Företag:
Institute of Immunology (Innehavare av godkännande för försäljning)
NPL/SB-id:
20130603015348
Förpackning Rek antal Rek förpackning Förvaring Varunummer
10 ml 2 Ja

Denna antidot finns inte i lager.