European Viper Venom Antiserum

Produktnamn:
European Viper Venom Antiserum
Substans:
Immunserum mot ormgift
Användning som antidot:

Vid bett av Europeiska huggormar: tex Vipera ammodytes (sandvipera), V. aspis (aspishuggorm), V. berus (huggorm), V. lebetina (levanthuggorm), V. xanthina (turkisk vipera).

Läkemedelsform:
Injektionsvätska, lösning
Styrka:
Produkttyp:
Licensläkemedel
Övrigt:

Se www.giftinfo.se: Ormbett, exotiska ormar.

Finns inte att beställa från tillverkaren.

Vid inträffade bett av exotisk orm, kontakta Giftinformationscentralen (tfn 010-456 67 19 alternativt 112.

Efter kontakt med Giftinformationscentralen beställs immunserum akut av sjukvården i Sverige från apoteket C W Scheele i Stockholm tfn 010-447 61 00.

OBS! Särskilda regler gäller för eventuell retur av oanvänt serum. Därför mycket viktigt att redan vid beställning meddela apoteket C W Scheele om detta kan bli aktuellt. OBS! Om transportförpackningen öppnas får ampuller ej returneras.

Rekommenderad lagerhållen mängd av immunserum avser nationell lagerhållning på apoteket C W Scheele. Obs! Enstaka serum kan saknas beroende på långa leveranstider och otillräcklig produktion. Apoteket C W Scheele ansvarar för att det finns godkända licenser för de antisera som de lagerhåller.

Företag:
Institute of Immunology (Innehavare av godkännande för försäljning)
NPL/SB-id:
20130603015348
Förpackning Rek antal Rek förpackning Förvaring Varunummer
10 ml 2 Ja

Denna antidot finns inte i lager på sjukhus.