Produktnamn:
Första hjälpen - senapsgas
Substans:
Klorkalk + magnesiumoxid
Användning som antidot:

Saneringsmedel vid exponering för senapsgas.

Läkemedelsform:
Puder
Styrka:
Produkttyp:
Extemporeläkemedel
Övrigt:

Första hjälpen - senapsgas
Utvärtes.
En förpackning består av 3 stycken Personsaneringsmedel 104 (PS 104), 5 träspatlar samt 4 kompresser förpackade i hink. Personsaneringsmedel 104 innehåller 2/3 klorkalk samt 1/3 magnesiumoxid.

2019-11-11
Utgångsdatum har passerats för alla nu lagerhållna produkter. 
APL har formellt beslutat att avregistrera antidoten.

---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --
Risken för senapsgasexponering bedöms i dagsläget generellt som mycket liten. Ett undantag utgörs dock av senapsgas som dumpats i Östersjön efter 2: a världskrigets slut. Framförallt yrkesfiskare som fiskar med trål får med jämna mellanrum upp söndervittrade gastunnor och löper då risk att exponeras.

Personsaneringsmedel 104 (PS 104), utvärtes.
För att även fortsättningsvis ha beredskap för senapsgasexponering rekommenderas att sjukhus längs hela östkusten söder om Stockholm, samt syd- och västkusten samt Norrlands Universitetssjukhus Umeå fortsätter att lagerhålla PS 104. Produkten kan beställas från Socialstyrelsen, via tib@socialstyrelsen.se

PS 104 levereras i en större burk med 25 småförpackningar. Burken ska inte öppnas förrän i anslutning till användandet.
---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --

Se www.giftinfo.se: Senapsgas.

Företag:
Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL) (Ansvarig tillverkare)
NPL/SB-id:
20091105000082
Förpackning Rek antal Rek förpackning Förvaring Varunummer
Dunk, säck, 1 styck 1 Högst 25° C 348748

Denna antidot finns inte i lager.