Produktnamn:
Första hjälpen - senapsgas
Substans:
Klorkalk + magnesiumoxid
Användning som antidot:

Saneringsmedel vid exponering för senapsgas eller nervgaser.

Läkemedelsform:
Puder
Styrka:
Produkttyp:
Extemporeläkemedel
Övrigt:

Första hjälpen - senapsgas
Utvärtes.
En förpackning består av 3 stycken Personsaneringsmedel 104 (PS 104), 5 träspatlar samt 4 kompresser förpackade i hink. Personsaneringsmedel 104 innehåller 2/3 klorkalk samt 1/3 magnesiumoxid.

2019-11-11
Utgångsdatum har passerats för alla nu lagerhållna produkter. 
APL har formelt beslutat att avregistrera antidoten.

---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---
Risken för senapsgasexponering bedöms i dagsläget generellt som mycket liten. Ett undantag utgörs dock av senapsgas som dumpats i Östersjön efter 2: a världskrigets slut. Framförallt yrkesfiskare som fiskar med trål får med jämna mellanrum upp söndervittrade gastunnor och löper då risk att exponeras.

Personsaneringsmedel 104 (PS 104), utvärtes.
För att även fortsättningsvis ha beredskap för senapsgasexponering rekommenderas att sjukhus längs hela östkusten söder om Stockholm, samt syd- och västkusten samt Norrlands Universitetssjukhus Umeå fortsätter att lagerhålla PS 104. Produkten kan beställas från Socialstyrelsen, via tib@socialstyrelsen.se

PS 104 levereras i en större burk med 25 småförpackningar. Burken ska inte öppnas förrän i anslutning till användandet.
---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---

Se www.giftinfo.se: Senapsgas.

 

Företag:
Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL) (Ansvarig tillverkare)
NPL/SB-id:
20091105000082
Förpackning Rek antal Rek förpackning Förvaring Varunummer
Dunk, säck, 1 styck 1 Högst 25° C 348748

Lagerhållare, välj Min utgångspunkt för avstånd.

Lagerhållare Ort Plats Antal Förpackning Avstånd, km
Mälarsjukhuset Eskilstuna Väska 1 akuten 3 Dunk, säck, 1 styck
Falu lasarett Falun Akuten 1 Dunk, säck, 1 styck
Gävle sjukhus Gävle Serviceförråd plan 7 3 Dunk, säck, 1 styck
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska sjukhuset Göteborg Akuten 1 Dunk, säck, 1 styck
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndals sjukhus Göteborg Akuten 1 Dunk, säck, 1 styck
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra sjukhuset Göteborg Akuten 1 Dunk, säck, 1 styck
Hallands sjukhus Halmstad Halmstad Akutmott, antidotskåp 0 Dunk, säck, 1 styck
Hudiksvalls sjukhus Hudiksvall Katastroflager 5 Dunk, säck, 1 styck
Länssjukhuset i Kalmar Kalmar Akuten, antidotlager 1 Dunk, säck, 1 styck
Länssjukhuset i Kalmar Kalmar Katastrofförråd, skadeplats 1 Dunk, säck, 1 styck
Blekingesjukhuset, Karlskrona Karlskrona Katastroflager 3 Dunk, säck, 1 styck
Blekingesjukhuset, Karlskrona Karlskrona Akuten, Akutrummet 3 Dunk, säck, 1 styck
Kullbergska sjukhuset Katrineholm Väska 1 akuten 1 Dunk, säck, 1 styck
Kungälvs sjukhus Kungälv VNL 1 Dunk, säck, 1 styck
Ljusdals sjukhus Ljusdal Katastroflager 5 Dunk, säck, 1 styck
Skånes universitetssjukhus, Lund Lund Akuten 1 Dunk, säck, 1 styck
Skånes universitetssjukhus, Lund Lund Ystads las. 20 Dunk, säck, 1 styck
Nyköpings lasarett Nyköping Väska 1 akuten 1 Dunk, säck, 1 styck
Oskarshamns sjukhus Oskarshamn IVA, antidotlager 5 Dunk, säck, 1 styck
Oskarshamns sjukhus Oskarshamn Katastrofförråd för länet, skadeplats 9 Dunk, säck, 1 styck
Oskarshamns sjukhus Oskarshamn Katastrofförråd, skadeplats 5 Dunk, säck, 1 styck
Apoteket C W Scheele Stockholm Antidotskåp 2 Dunk, säck, 1 styck
Karolinska Universitessjukhuset, Huddinge Stockholm Kemsaneringshall 1 Dunk, säck, 1 styck
Lasarettet i Trelleborg Trelleborg Akuten, saneringshall 1 Dunk, säck, 1 styck
Norra Älvsborgs länssjukhus Trollhättan IVA 1 Dunk, säck, 1 styck
Norra Älvsborgs länssjukhus Trollhättan Katastrofförråd 3 Dunk, säck, 1 styck
Norrlands Universitetssjukhus Umeå Umeå Katastroflager 3 Dunk, säck, 1 styck
Hallands sjukhus Varberg Varberg IVA antidot 0 Dunk, säck, 1 styck
Visby lasarett Visby Katastroflager-skadeplats 6 Dunk, säck, 1 styck
Västerviks sjukhus Västervik IVA, antidotlager 1 Dunk, säck, 1 styck
Västerviks sjukhus Västervik Katastrofförråd, skadeplats 1 Dunk, säck, 1 styck
Ystads lasarett Ystad Katastrofföråd 20 Dunk, säck, 1 styck