Glukos APL

Produktnamn:
Glukos APL
Substans:
Glukos 50 %
Användning som antidot:

Vid förgiftningar med långverkande insuliner samt i samband med allvarliga förgiftningar med ”Högdos insulinterapi” (HIT) främst vid förgiftningar orsakade av kalciumflödeshämmare och betablockerare.

Läkemedelsform:
Injektionsvätska, lösning
Styrka:
500 mg/ml
Produkttyp:
Extemporeläkemedel
Övrigt:

Se www.giftinfo.se: Kalciumantagonister, Betablockerare.

Förpackningsstorleken inte optimal för "högdos insulinterapi".

 

Företag:
Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL) (Ansvarig tillverkare)
NPL/SB-id:
20030804001297
Förpackning Rek antal Rek förpackning Förvaring Varunummer
Injektionsflaska, 50 ml Högst 25° C 325092

Denna antidot finns inte i lager på sjukhus.