Produktnamn:
Nitroglycerin Meda
Substans:
Glyceryltrinitrat
Användning som antidot:

Blodtryckssänkande och kärlvidgande.

Läkemedelsform:
Resoriblett, sublingual
Styrka:
0,5 mg
Produkttyp:
Läkemedel
Övrigt:

Se www.giftinfo.se: Adrenalin, Ergotamin, Etylfenidat, Fenylpropanolamin, Klonidin, Metylfenidat, MAO-hämmare, Modafinil, Sumatriptan, Triptaner,

Företag:
Meda AB (Innehavare av godkännande för försäljning)
NPL/SB-id:
19751203000035
Förpackning Rek antal Rek förpackning Förvaring Varunummer
Tryckförpackning, 100 resoribletter Högst 25° C 028704
Tryckförpackning, 50 resoribletter 1 Ja Högst 25° C 081075
Tryckförpackning, 120 resoribletter Högst 25° C 105972
Tryckförpackning, 30 resoribletter 1 Ja Högst 25° C 477009

Denna antidot finns inte i lager.