Produktnamn:
Nitromex®
Substans:
Glyceryltrinitrat
Användning som antidot:

Blodtryckssänkande och kärlvidgande.

Läkemedelsform:
Resoriblett, sublingual
Styrka:
0,5 mg
Produkttyp:
Läkemedel
Övrigt:

Se www.giftinfo.se: Adrenalin, Ergotamin, Etylfenidat, Fenylpropanolamin, Klonidin, Metylfenidat, MAO-hämmare, Modafinil, Sumatriptan, Triptaner,

Avregistrerades 2014-11-30

Företag:
Actavis AB (Ombud)
NPL/SB-id:
19351122000019
Förpackning Rek antal Rek förpackning Förvaring Varunummer
Glasburk, 4 x 30 resoribletter Högst 25° C 060905
Glasburk, 30 resoribletter 1 Ja Högst 25° C 524710

Lagerhållare, välj Min utgångspunkt för avstånd.

Lagerhållare Ort Plats Antal Förpackning Avstånd, km
Södertälje Sjukhus AB Södertälje Akuten 1 Glasburk, 30 resoribletter